• Usługowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw w każdym zakresie
 • Doradztwo podatkowe
 • Rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS
 • Reprezentacja podatników i przedsiębiorców przed organami Skarbowymi
 • Rejestracja firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS
 • Opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości
 • Doradztwo w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Administrowanie teczkami osobowymi
 • Przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • Kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • Prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
 • Sprawozdawczość dla GUS
 • Przygotowywanie raportów kadrowych
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US
 • Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy
 • Przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego z Klientem
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Rejestracja w ZUS pracowników Klienta

Biuro Obsługi Finansowo-Księgowej

FISKUS
Elżbieta Łukasiak

Conrada 13
01-922 Warszawa

tel. (22) 865 42 64

tel. (22) 865 42 65 

kom. 602 590 420
kom. 608 337 499
kom. 608 060 878
fax. 22 865 42 66

elukasiak@gmail.com